- חוויות תרבות ומסורת במאהלי הקהילות הבדואיות בהר הנגב -

סל החוויות שלך

הגשש הבדואי

מדוע זקוק הבדואי לידע הגישוש? השאלה קשורה קשר הדוק עם אורח חייו של הבדואי במדבר, ביטחונו, ביטחון רכושו ובעלי-החיים שלו, וכן עם יחסיו עם השבטים הסמוכים.