- חוויות תרבות ומסורת במאהלי הקהילות הבדואיות בהר הנגב -

סל החוויות שלך

המארחים והמדריכים שלנו

Sweelam Al Abis BY Daniel Bar 02

סווילם אל-עביס

קהילת נחל אריכא

Salman Sadan BY Shimon Bukstain 02

סלמאן סדאן

קהילת נחל אריכא

Jumaa Khrainik Hawa

ג’ומעה חרניק

קהילת נחל חווה

Jamil al Ramak

ג’אמיל אל רמאק

קהילת מצפה רמון

Shtiwi Abu Blaya

שתיווי אבו בליה

קהילת נחל חווה

Slem Abu Blaya BY Daniel Bar

סאלם אבו בליה

קהילת נחל חווה

Jumaa Khrainimk BY Ezry Keydar

ג’ומעה חרניק

קהילת נחל אריכא

Eid El-Ramak

עיד אל-רמאק

קהילת מצפה רמון

Auda Zanun

עאודה זנון

קהילת נחל חווה

Farhan Sadan

פרחאן סדאן

קהילת נחל אריכא