- חוויות תרבות ומסורת במאהלי הקהילות הבדואיות בהר הנגב -

סל החוויות שלך

מדיניות פרטיות

עידכון אחרון: 20.1.2022

 

ברוכים הבאים לאתר “ארץ האוהלים”, אתר הבית של מיזם התיירות הבדואית בהר הנגב (“האתר”). האתר נמצא תחת הבעלות והניהול של עמותת קשת – קהילה | תרבות | סביבה (ע”ר 580350379) (ה“עמותה”).

מדיניות פרטיות זו מתארת את נוהגי הפרטיות באתר. היא גם מתארת את הזכויות והאפשרויות המוקנות לך ביחס למידע האישי שלך.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

המידע שאנחנו אוספים עלייך

מידע הדרוש לביצוע הזמנה באתר

אם ברצונך להזמין שירותים באמצעות האתר יהיה עלייך להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה הכולל את שמך המלא,  מספר טלפון, כתובת אי-מייל, מספר המשתתפים ופרטים אודות השירותים שברצונך להזמין. כמו כן, יתכן ויהיה עלייך לבחור גם שם משתמש וסיסמא. התשלום עבור השירותים נעשה דרך האתר באמצעות חברת סליקה חיצונית, אולם מדיניות זו תחול גם במקרה שנאסוף את פרטי התשלום שלא באמצעות האתר.

מידע הנאסף בקשר עם פניה לעמותה

אם ברצונך לפנות לעמותה תוכל לעשות כן באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לצורך שליחת פניה לעמותה תתבקש למסור פרטים כגון שמך המלא, מספר טלפון, כתובת אי-מייל ותוכן פנייתך.

אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האמור לעיל, אולם אם תבחר שלא למסור מידע זה לא נוכל לבצע את ההזמנה שלך או לענות לפנייתך.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לעמותה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שאתה משתמש באתר, העמותה תאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תוכן שיצרת או פרסמת באתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד.

בנוסף, העמותה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי האתר. חלק מהמידע מועבר לצדדים שלישיים (ראה פירוט להלן).

 

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף העמותה במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –  

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות שמציע האתר ובתכנים הכלולים בו;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי שלא תידרש להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של העמותה ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את תנאי השימוש, או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשהעמותה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והשירותים המוצעים בו;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשהעמותה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או תנאי השימוש  של האתר.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן –

 • לצרכי תפעול האתר. לדוגמה, מערכת גוגל אנליטיקס מנטרת סטטיסטית את השימוש באתר, חברות סליקה יקבלו פרטי עסקאות בכרטיסי אשראי, פניות בדואר אלקטרוני מתבצעות באמצעות שירותי חב’ MailChimp ועוד.
 • אם ביצעת הזמנה באתר, פרטייך יעברו לנותן השירותים שהוזמנו באתר. כמו כן, פרטייך יועברו לספקים ונותני שירותים אחרים של העמותה ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים שהוזמנו באמצעות האתר;
 • אם הנך נותן שירותים באתר, פרטייך יועברו לספקים ונותני שירותים של העמותה ככל שהדבר דרוש למילוי אחר התחייבויות העמותה בהסכם עמך;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש, או אם תבצע באמצעות האתר או השירותים המוצעים בו, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה או מי מטעמה;
 • בכל מקרה העמותה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בעמותה וכן עם שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. העמותה לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם העמותה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של העמותה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

 

היכן נשמר המידע?

המידע שהעמותה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי שרתי אחסון אתרים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

Cookies

העמותה עשויה להשתמש באתר ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

 

אבטחת מידע

העמותה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מהעמותה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות הניתן באמצעות האתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לעמותה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי העמותה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה העמותה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לעמותה לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה לעמותה באמצעות כתובת הדוא”ל: office@keshet.org.il  נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.