תנאי שימוש

עידכון אחרון: 21.1.2022

 

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר "ארץ האוהלים", אתר הבית של מיזם התיירות הבדואית בהר הנגב הפועל בכתובת: www.ohalim.org.il ומופעל באמצעות "עמותת קשת – קהילה | תרבות | סביבה" (להלן: "האתר" ו"העמותה" בהתאמה).

השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם פונים וחלים, כמובן, גם על נשים.

הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך וחובותייך ביחס לשימוש באתר. המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב).

במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio) או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

 

על האתר

האתר מציע מידע ושירותים הקשורים בלמידת וחווית התרבות הבדואית כגון סיורים, אירוח, ארוחות, סדנאות של מלאכות מסורתיות ועוד. תוכל להצטרף לפעילות קיימת או לבקש שנתאם פעילות בהתאם להעדפותיך. התשלומים לפעילות יתבצעו באמצעות האתר. העמותה רשאית לקבוע שחלק מהתשלומים יתבצעו באמצעות האתר וחלקם מחוצה לו באמצעים אחרים.

לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. העמותה עשויה לאפשר דרך האתר אינטראקציה עם רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמה של העמותה).

 

השימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים:

  • הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים ולמטרות שאינן מסחריות בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום ממוחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג ,Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
  • אין לקשר את האתר והחומרים בו למקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות, הפליה פסולה, תכנים מנוגדים לחוק או מעודדים פעילות המנוגדת לחוק ותכנים אחרים שפרסומם מנוגד לחוק;
  • אין לקשר תכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק הוא לדף אינטרנט במקור, (במלואו וכפי שהוא (AS ISכך שניתן יהיה לעיין ולהשתמש בו כפי שניתן במקור.
  • חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים במקור (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע).
  • יש להציב את כתובתו המדויקת של דף האינטרנט במקור, במקום המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

העמותה לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בדרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

רישום ומסירת פרטים באתר

צפייה בתוכן המוצג באתר אינה כרוכה ברישום. עם זאת, רכישה או הצטרפות לפעילות באמצעות האתר כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, קו"ח, פרטי תשלום ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

כמו כן, במידה ותרצה לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה העמותה לרשות המשתמשים באתר, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ומספר הטלפון שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות באתר.

בכל אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להזמין שירותים באמצעות האתר או למנוע יצירת קשר אתך במידת הצורך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

הרישום לאתר מיועד למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לאתר אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה או שאתה רשאי להירשם לשירות ולהשתמש בו בהתאם להסכמת הורה או נציג חוקי אחר, ככל שגילך נמוך מ-18 שנים. דע כי ככל שיתגלה כי הנך מתחת לגיל 18, וכי נרשמת לשירות בלא שקיבלת הסכמת הורה או נציג חוקי, אז העמותה תהיה רשאית לחסום את פעילותך וחשבונך באתר ושלא לספק לך את השירותים שהזמנת.

על מנת למנוע שימוש לרעה בחשבונך באתר, יהיה עלייך להזין שם משתמש וסיסמה אשר ינתנו לך בעת הרישום לאתר. עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד לבחור בסיסמה חזקה ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה אחת למספר חודשים לפחות. הנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך.

במסירת פרטיך באתר ואישור המסמכים המחייבים, הנך מאשר לעמותה להציג או לשלוח אליך עדכונים בדואר אלקטרוני ובמסרונים (SMS או WhatsApp או כל אמצעי אלקטרוני אחר) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם על שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לעמותה על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אלייך העמותה ו/או מי מטעמה.

 

תשלומים, ביטולים והחזרים

הזמנת שירותים באמצעות האתר כרוכה בתשלום. פירוט התשלומים ותנאיהם מופיע כאן והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אם תבחר להזמין שירותים באתר, אתה מאשר בהזמנתך גם את הסכמתך לתשלומים ותנאיהם המפורטים לעיל.

אי ביצוע התשלום במועדו יגרור הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום השביעי לאיחור ואילך.

איחור בתשלום העולה על 10 ימים מזכה את העמותה לבטל את ההזמנה מחמת הפרתה.

העמותה רשאית בכל עת ומכל סיבה לבטל פעילות שהוזמנה, והיא תשתדל לעשות כן בהודעה מוקדמת ככל ניתן מראש. בעת ביטול על ידי העמותה תהיה זכאי להחזר מלוא התשלום ששילמת בפועל עד לאותו מועד, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה נוספת כלפיה.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הביטולים והשינויים שלה מעת לעת. שינוי במדיניות הביטולים יכנס לתוקף 7 ימים לאחר שפורסם באתר. ברישומך לפעילות הנך מאשר ומקבל את מדיניות הביטולים המעודכנת ביותר כפי שפורסמה באתר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק והתקנות למדיניות הביטולים יגברו הוראות החוק והתקנות.

 

פרטיות

עמותת קשת מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

 

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. חלק מהתכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי העמותה או מטעמה, והעמותה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת העמותה עם תוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להגנה על הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך או כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. העמותה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

תכנים מסחריים

העמותה עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

העמותה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. העמותה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. העמותה איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לעמותה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של העמותה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, מתנדביה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות המוצע בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והעמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם  (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל אדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם לצרכיך.

העמותה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. אנו מיישמים אמצעים להפחתת הסיכון לנזק, אובדן מידע, גישה או שימוש לא מורשה במידע, אולם אמצעים אלה לא מעניקים ביטחון מידע מוחלט. לכן, על אף המאמצים הנעשים כדי להגן על המידע האישי שלך, אבטחת המידע איננה חפה מכשלים ואינך יכול לצפות שהאתר יהיה מוגן לחלוטין מפני כל סיכוני אבטחת המידע.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או כל מסמך אחר מהמסמכים המחייבים.

 

שינויים והפסקת פעילות

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים והתכנים באתר, כולם או מקצתם.

 

שינוי במסמכים המחייבים

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלבנטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע, ישראל.

 

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת העמותה בכתב ומראש. העמותה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות העמותה, בהתאם למסמכים המחייבים.

 

פנו אלינו

העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: office@keshet.org.il